Drobečková navigace

Úvod > Politika jakosti

Politika jakosti

Společnost Kovo Kubů s.r.o. vyrábí stavebnicové regály, speciální palety pro automobilový průmysl, dílenské vybavení, manipulační techniku a lehké ocelové konstrukce. Dodává sestavované stavebnicové regály včetně montážních prací.

Našim cílem je:

 • Rozvíjet Systém managementu jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001:2000 a ISO 3834 a zakládá se na neustálém zlepšování procesu a spíše vyvarování se než detekci problémů.
 • Dodávat kvalitní výrobky se zaměřením naplnit požadavek zákazníka bezezbytku.
 • Vytvářet pevné vztahy se zákazníky a dodavateli, což přispěje ke zlepšování jakosti prodávaných a nakupovaných položek.
 • Nepřetržitě zlepšovat Systém managementu jakosti, založeném na zapojení všech zaměstnanců a udržování politiky jakosti.
 • Zajišťovat dostupnost zdrojů a umožňovat zaměstnancům školení a veškerou podporu potřebnou pro dodávání kvalitních výrobků a služeb všem našim zákazníkům.
 • Prostřednictvím Přezkoumání vedením organizace ustanovit účelné cíle jakosti, jež budou převedeny na jednotlivé měřitelné cíle pro všechny zaměstnance a funkce, jichž se to týká a zajistit jejich monitorování a přezkoumání prostřednictvím programu plánování systému managementu jakosti.
 • Vytvořit podmínky pro vyškolení odborného personálu v oblasti kontroly a zkoušení po svařování
 • Rozšíření působnosti firmy pomocí prezentace na nových
 • V průběhu roku 2008 adaptovat prostředí v jednotlivých dílnách s výměnou a doplněním nářadí.
 • Rekonstruovat a uvést do provozu ohraňovací lis na výrobu nosníků k regálům a lis na výrobu rohovníků.
 • Řádně informovat všechny zaměstnance o politice jakosti a cílech jakosti v rámci integrace systému
 • Udržovat takové prostředí, které podporuje výrobu a dodávku vysoce kvalitních výrobků.
 • Aktivně podporovat každého zaměstnance při uvědomování si svého plného potenciálu.
 • Neustále rozvíjet skupinový přístup uvnitř organizace, založený na zvyšování konkurence-schopnosti společnosti zvyšováním kvality.
 • Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Myšlenky a podněty každého pracovníka organizace jsou předpokladem zvyšování spokojenosti interních i externích zákazníků.
 • Harmonie s životním prostředím je pro nás samozřejmostí, stejně jako vztahy s dodavateli a ostatními partnery, které pozitivně ovlivňují kulturu společnosti.
 • Zlepšování se děje realizací projektů na zlepšení pod přímým dohledem vrcholového vedení, které pro tyto projekty zajišťuje zdroje.
 • Společnost si stanovuje zvyšovat kvalitu svého nabízeného produktu prostřednictvím analýzy SWOT, a to i v německém jazyce, která je nedílnou součástí příručky jakosti.
 • Politika jakosti a aktuální celkové cíle společnosti Kovo Kubů s.r.o. jsou uvedeny jako symboly přijatého závazku a připomínky cílů. Aby byla politika jakosti neustále aktuální, podléhá průběžně přezkoumáním vedením organizace.